24/31
Főoldal / Címke Rubik R-26 Góbé /

R-26 Góbé vitorlázó repülőgép.

fotok_8641.jpg Rubik R-26 Góbé vitorlázó repülőgép.BélyegképekRubik és PZL típusú vitorlázó repülőgépek, valamint PZL-101A Gawron típusú vontató-repülőgépek egy sportrepülőtéren.

R-26 Góbé vitorlázó repülőgép.